NHỮNG CẶP TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

1. Các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh

Các danh từ đồng nghĩa

 • Law – Regulation – Rule – Principle: Luật
 • Energy – Power: Năng lượng
 • Transportation – Vehicles: Phương tiện
 • Shipment – Delivery: Sự giao hàng
 • People – Citizens – Inhabitants: Cư dân
 • Applicant – Candidate: Ứng viên
 • Route – Road – Track: Tuyến đường
 • Brochure – Booklet – Leaflet: Tờ rơi quảng cáo
 • Chance – Opportunity: Cơ hội
 • Improvement – Innovation – Development: Sự cải tiến
 • Downtown – City centre: Trung tâm thành phố
 • Signature – Autograph: Chữ ký
 • Employee – Staff: Nhân viên
 • Travelers – Commuters: Người đi lại

Các động từ đồng từ

 • Distribute – Give out: Phân bố
 • Figure out – Work out – Find out: Tìm ra
 • Remember – Look back on: Nhớ lại
 • Refuse – Turn down: Từ chối
 • Suggest – Put forward – Get across: Đề nghị
 • Arrive – Reach – Show up: Đến nơi
 • Omit – Leave out: Bỏ
 • Cancel – Abort – Call off: Huỷ lịch
 • Delay – Postpone: Trì hoãn
 • Discuss – Talk over: Thảo luận
 • Require – Ask for – Need: Cần, đòi hỏi
 • Seek – Look for – Search for: Tìm kiếm
 • Supply – Provide: Cung cấp
 • Like – Enjoy: Yêu thích
 • Visit – Come round to: Ghé thăm
 • Confirm – Bear out: Xác nhận
 • Book – Reserve: Đặt trước
 • Buy – Purchase: Mua
 • Raise – Bring up: Nuôi nấng
 • Tidy – Clean – Clear up: Dọn dẹp
 • Announce – Inform – Notify: Thông báo
 • Execute – Carry out: Tiến hành
 • Decrease – Cut – Reduce: Cắt giảm
 • Extinguish – Put out: Dập tắt
 • Continue – Carry on: Tiếp tục
 • Happen – Come about: Xảy ra

Các tính từ đồng nghĩa

 • Famous – Well-known – Widely-known: Nổi tiếng
 • Fragile – Vulnerable – Breakable: Mỏng manh, dễ vỡ
 • Hard – Difficult – Stiff: Khó khăn
 • Bad – Terrible: Tệ hại
 • Pretty – Rather: Tương đối
 • Rich – Wealthy: Giàu có
 • Quiet – Silence – Mute: Im lặng
 • Lucky – Fortunate: May mắn
 • Shy – Embarrassed – Awkward: Ngại ngùng, Xấu hổ
 • Damaged – Broken – Out of order: Hỏng hóc
 • Defective – Error – Faulty – Malfunctional: Lỗi
 • Effective – Efficient: Hiệu quả

2. Các từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Khoảng cách – vị trí

 • Southeast >< Northwest: Đông Nam >< Tây Bắc
 • Northeast >< Southwest: Đông Bắc >< Tây Nam
 • High >< Low: Cao >< Thấp
 • Right >< Left: Phải >< Trái
 • Inside >< Outside: Phía trong >< Bên ngoài
 • Under >< Above: Ở dưới >< Trên cao
 • Vertical >< Horizontal: Dọc >< Ngang
 • North >< South: Bắc >< Nam
 • Up >< Down: Lên >< Xuống
 • East >< West: Đông >< Tây
 • Far >< Near: Xa >< Gần
 • Above >< Below: Bên trên >< Phía dưới
 • Front >< Back: Phía trước >< Phía sau
 • Long >< Short: Xa >< Gần

Tình trạng – Số lượng

 • Big >< Small: To >< Nhỏ
 • Wide >< Narrow: Chật hẹp >< Rộng rãi
 • Empty >< Full: Trống rỗng >< Đầy đủ
 • Begin >< End: Bắt đầu >< Kết thúc
 • Before >< After: Trước >< Sau
 • Fact >< Fiction: Sự thật >< Hư cấu
 • Good >< Bad: Tốt >< Xấu
 • Loud >< Quiet: Ồn ào >< Yên tĩnh
 • Cool >< Warm: Lạnh >< Ấm
 • First >< Last: Đầu tiên >< Cuối cùng
 • Young >< Old: Trẻ >< Già
 • Alone >< Together: Cô đơn >< Cùng nhau
 • Private >< Public: Riêng tư >< Công cộng
 • Dark >< Light: Tối >< Sáng
 • Right >< Wrong: Đúng >< Sai
 • Slow >< Fast: Chậm >< Nhanh
 • Sad >< Happy: Buồn >< Vui
 • Difficult >< Easy: Khó >< Dễ
 • Dry >< Wet: Khô >< Ướt
 • Clean >< Dirty: Sạch >< Bẩn

Động từ

 • Laugh >< Cry: Cười >< Khóc
 • Buy >< Sell: Mua >< Bán
 • Get >< Give: Nhận được >< Cho đi
 • Sit >< Stand: Ngồi xuống >< Đứng lên
 • Question >< Answer: Hỏi >< Trả lời
 • Add >< Subtract: Cộng >< trừ
 • Love >< Hate: Yêu >< Ghét
 • Push >< Pull: Đẩy >< Kéo
 • Build >< Destroy: Xây dựng >< Phá hủy
 • Open >< Close: Mở >< Đóng
 • Leave >< Stay: Rời đi >< Ở lại
 • Play >< Work: Làm việc >< Vui chơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *