Video

Một số video lớp học 1 kèm 1 tại IGEMS

1. Lớp học với giáo viên Bản Ngữ

2. Lớp học với giáo viên Philippines

3. Lớp học với giáo viên Việt Nam