MẪU HỘI THOẠI ĐƠN GIẢN CHO TRẺ EM – CHỦ ĐỀ CHÀO HỎI

Hội thoại 1:

Kids: Good morning!
Teacher: Good morning everyone!
Kids: How are you?
Teacher: Fine, thanks. How are you?
Kids: Great!
Teacher: Come in, please. (talk to Kate)
Kate: Nice to meet you. My name is Kate.
Kids: Nice to meet you, too.
John: Sit down, please.
Kate: Thank you.

Hội thoại 2:

A: Hi, Emma. How are you?
B: I’m fine, thank you. How are you?
A: I’m good.

A: Hi Danny. How are you?
B: I’m OK.

A: How are you, Mike?
B: I’m great. Thank you.

Hội thoại 3:

A: Hello. What’s your mane?
B: My name’s Rosy.
A: And my name’s Tim.

A: Hello, class. My name’s Miss Jones. Oh, who is this?
B: He’s my cousin, Billy.
A: Hi, Billy. How old are you?
C: I’m two.

Chúc bé có những buổi học vui vẻ và hiệu quả!

Xem thêm: HỘI THOẠI TIẾNG ANH VỀ TRƯỜNG HỌC

Học tiếng anh online hiệu quả nhất
Học 1 kèm 1 – Đăng ký ngay nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *