CÁCH GIỚI THIỆU NGHỀ NGHIỆP BẰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Nói về vị trí, tính chất công việc hiện tại

 • I’m a / an + nghề nghiệp: Tôi là…
 • I work as + vị trí công tác: Tôi đang làm ở vị trí…
 • I work in + mảng, phòng, ban công tác/ hoặc lĩnh vực ngành nghề: Tôi làm việc ở màng…
 • I work for + tên công ty: tôi làm việc cho …
 • My current company is… : Công ty hiện tại của tôi là…
 • I have my business: Tôi điều hành công ty của riêng mình
 • I’m doing an internship in = I’m an intern in…: Hiện tại, tôi đang làm ở vị trí thực tập tại + tên công ty
 • I’m a trainee at… : Tôi đang trong giai đoạn học việc ở vị trí…
 • I’m doing a part-time/ full-time job at…: Tôi đang làm việc bán thời gian/ toàn thời gian tại…
 • I earn my living as a/an + nghề nghiệp: Tôi kiếm sống bằng nghề …
 • I’m looking for work/ looking for a job: Tôi đang tìm việc.

Nói về nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc

 • I’m (mainly) in charge of … : Tôi chịu trách nhiệm/ quản lý (chính) cho….
 • I’m responsible for …: Tôi chịu trách nhiệm/ quản lý….
 • I have to deal with/ have to handle … : Tôi cần đối mặt/ xử lý….
 • I run/ manage … : Tôi điều hành….
 • I have weekly meetings with …: Tôi có các cuộc họp hàng tuần với …
 • It involves… : Công việc của tôi bao gồm …

Một số mẫu câu khác

 • I was rather inexperienced.

Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.

 • I have a lot of experience.

Tôi là người có nhiều kinh nghiệm.

 • I am sufficiently qualified.

Tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn (cho công việc đó).

 • I’m quite competent.

Tôi khá lành nghề/ giỏi (trong công việc đó).

 • I have a high income = I am well-paid.

Tôi được trả lương khá cao.

 • I’m poorly paid /badly paid /don’t earn much.

Lương của tôi không cao lắm.

 • My average income is… :

Mức lương trung bình hàng tháng của tôi là ….

 • This job is demanding:

Đây là một công việc đòi hỏi cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *