BÀI TẬP TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

Bài tập: Đoán tên các con vật bằng tiếng Anh

 1. This monkey is big and black. It is a/an …
 2. It is the king of the animals. It is a/an …
 3. It is men’s best friend. It is a/an …
 4. It is a white bear. It is a/an …
 5. This pet sleeps all day and catches mice. It is a/an …
 6. This fish is dangerous and has a lot of teeth. It is a/an …
 7. It can jump very high and lives in Australia. It is a/an …
 8. It has no leg. It is a/an …
 9. It is very useful in the desert. It is a/an …
 10. It has a very long neck. It is a/an …
 11. It’s a black and white animal, it eats bamboo. It is a/an …
 12. This animal has horns called antlers on its head. It is a/an …
 13. It loves carrots. It has got long ears. It is a/an …

Đáp án:

 1. Chimpanzee
 2. Lion
 3. Dog
 4. Polar bears
 5. Cats
 6. Shark
 7. Kangaru
 8. Fish
 9. Camel
 10. Giraffe
 11. Panda
 12. Deer
 13. Rabbit

Xem thêm: TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
2 CÁCH NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO BÉ

Học tiếng anh online hiệu quả nhất

Học 1 kèm 1 – Đăng ký ngay nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *