TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CHIM

Bird, Eagle, Peacock… chắc hẳn rằng đây là những từ cơ bản về các loài chim mà ai cũng biết. Thế nhưng từ vựng theo chủ đề các loài chim cho bé học tiếng anh online thì không chỉ có gói gọn như vậy. Cùng IGEMS xem qua các từ vựng tiếng Anh về các loài chim thường gặp nhé.

Từ vựng về con vật

 • Owl /aʊl/: Cú mèo
 • Eagle /ˈiːgl/: Chim đại bàng
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpɛkə/: Chim gõ kiến
 • Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công (trống)
 • Sparrow /ˈspærəʊ/: Chim sẻ
 • Heron /ˈhɛrən/: Diệc

 • Swan /swɒn/: Thiên nga
 • Falcon /ˈfɔːlkən/: Chim ưng
 • Ostrich /ˈɒstrɪʧ/: Đà điểu
 • Nest /nɛst/: Cái tổ
 • Feather /ˈfɛðə/: Lông vũ
 • Talon /ˈtælən/: Móng vuốt

Xem thêm: TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG KHÁC
Học tiếng anh online hiệu quả nhất
Học 1 kèm 1 – Đăng ký ngay nào!