NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ TÌNH BẠN

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

Tình bạn là một thứ tình cảm, một sợi dây gắn kết tâm hồn mà nhiều khi còn được đề cao hơn cả tình yêu. Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm về những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn dưới đây nhé.

 • “Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious.” – Thomas Aquinas.

Tình bạn được hiểu là nguồn sốc dành cho những niềm vui to lớn nhất, và thậm chí ngay cả các ham muốn cám dỗ nhất cũng sẽ trở nên tẻ nhạt.

 • “Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.” – Ellie Weisel.

Tình bạn để lại những dấu ấn trong cuộc đời thậm chí còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu thì có nguy cơ thay đổi trở thành nỗi ám ảnh, còn tình bạn thì không bao giờ là thứ gì khác cả ngoài chỉ có sự chia sẻ.

 • “The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?” – Eugene Kennedy.

Bài kiểm tra thực sự dành cho tình bạn đó chính là bạn có thể ngồi yên với một người khác không? Bạn có thể tận hưởng các khoảnh khắc của cuộc sống đó hoàn toàn một cách bình dị được không?

 • “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle.

Ước muốn trở thành bạn bè thì việc đó rất nhanh chóng, tuy nhiên tình bạn là 1 trái cây chín chậm.

 • “A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” – Winnie the Pooh.

Một ngày mà không có người bạn giống như 1 cái hũ đơn độc không có 1 giọt mật ong ở trong.

 • “A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.” – Markus Zusak.

Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn rằng đó dành cho sự khởi đầu hoàn hảo của một tình bạn lâu dài.

 • “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates.

Hãy chậm rãi khi làm thân với 1 người bạn, tuy nhiên một khi bạn đã kết thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng cũng như không đổi thay.

 • “Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.” – Dorothy Parker.

Việc dùng liên tục cũng không thể nào khiến cho rách nát lớp vải tình bạn của họ đâu.

 • “Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.”

Tình bạn là mỏng manh giống như 1 tấm kính, 1 khi đã vỡ thì nó có thể sửa tuy nhiên sẽ luôn luôn còn đó vết nứt.

từ vựng tình bạn

 • “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow Wilson.

Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất để gắn kết cả thế giới lại cùng với nhau.

 • “Friendship is the purest love.”

Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất.

 • “Men kick friendship around like a football, but it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it goes to pieces.” – Anne Morrow Lindbergh.

Đàn ông thì đá tình bạn ở xung quanh giống như 1 quả bóng vậy, tuy nhiên nó lại dường như không rạn nứt. Còn phụ nữ coi nó giống như thủy tinh và nó vẫn vỡ vụn thành từng mảnh.

 • “One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.” – Clifton Fadiman.

Một thước đo của tình bạn không bao gồm số lượng những điều bạn bè có thể bàn luận, mà là số lượng những điều họ không cần nhắc đến nữa.

 • “Every friendship travels at some time through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection.” – John O’Donohue.

Mỗi một tình bạn đều sẽ có những lúc băng qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Những điều này sẽ thử thách mọi khía cạnh của tình bạn.

 • “Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys and dividing our grief.” – Marcus Tullius Cicero.

Tình bạn cải thiện sự hạnh phúc, đồng thời giảm thiểu đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui cũng như chia sẻ đi nỗi đau cũng chúng ta.

 • “Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together in the same way.” – Charles Kingsley.

Tình bạn cũng tương tự như 1 vật trang trí bằng thủy tinh vậy, 1 khi nó đã bị phá vỡ thì hiếm khi có thể hàn gắn lại giống như cũ theo đúng cách.

 • “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali.

Tình bạn là điều khó giải thích nhất ở thế giới này. Đó không phải là thứ bạn học ở trên trường. Tuy nhiên nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả đâu.

Xem thêm:  7 BÀI HÁT TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

Học tiếng anh online hiệu quả nhất

Học 1 kèm 1 – Đăng ký ngay nào!