Instructors Slider 3

Hình đại diện của người dùng
Giáo viên bản ngữ - Người Anh
0 Students in 0 Courses
Thầy có bằng Master's Degree in European Literature. Thầy là người có chuyên môn cao trong việc giảng dạy tiếng anh từ cấp tiểu học…
Hình đại diện của người dùng
Philippines
0 Students in 0 Courses
Cô tốt nghiệp đh quốc gia Philippines, có bằng Tefl 120 hours. Với hơn 3 năm kinh nghiệm online, Cô có cách thức giảng dạy…