Instructors 2

Hình đại diện của người dùng

Staci

Nam Phi
Cô có bằng giảng dạy Tefl 240 hours, với kinh nghiệm 6 năm trong việc…
Hình đại diện của người dùng
Cô đã tốt nghiệp Ngôn Ngữ Anh - Đại học Sài Gòn, có bằng Toeic…
Hình đại diện của người dùng

Gabriel Laur

Giáo viên bản ngữ - Người Anh
Thầy có bằng Master's Degree in European Literature. Thầy là người có chuyên môn cao…