Phong Huyền

Con hôm nọ thi được 8 điểm tiếng Anh em à. Cảm ơn cô giáo đã vất vả nhiều. Tuy là kết quả cũng chưa được như mong đợi nhưng cũng ghi nhận cả 1 sự cố gắng của con và cô giáo.