Học viên Tấn

Em cảm thấy là lộ trình học vừa tầm với em. Cô Khanh dạy rất nhiệt tình và chu đáo ạ. Nhưng em thấy bản thân chưa thực sự cố gắng và cần cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
Sau những buổi học thì cô Khanh nhận xét em đúng với khả năng và lực học.