Phần mềm Zoom - igems.com.vn

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom meeting

x
Click vào đường link: http://zoom.us, nhấn vào menu “JOIN A MEETING”, sau đó nhập số phòng được cung cấp trước các buổi Học vào phần “Meeting ID or Personal link name”, ấn tiếp vào “Join” là bạn đã vào phòng học rồi.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦM MỀM ZOOM


1. Tính năng Mute/Unmute (tắt / bật mic)

x

2. Tính năng Stop Video/Start Video (tắt / bật video)

x

3. Tính năng share (chia sẻ)

x
Nhấn vào nút “Share” để thực hiện tính năng chia sẻ của phần mềm tương tác Zoom. Trong đó:

– Screen: Chia sẻ màn hình Zoom

– Whiteboard: Chia sẻ màn hình bẳng trắng (Khi người tham gia viết, vẽ...)

– Browser: Chia sẻ màn hình website

x
Sau khi ấn nút Share, có 3 lựa chọn như sau:
x

New Share: Chia sẻ nội dung thông tin mới.

Pause Share: Dừng màn hình / nội dung đang được chia sẻ.

Stop Share: Thoát tính năng Share để về màn hình Zoom.

4. Tính năng Chat( nhắn tin)

x
Tính năng Chat hỗ trợ học viên / giáo viên gửi thông tin trong phạm vi lớp học. Người tham gia có thể gửi tin nhắn riêng cho một thành viên (privately) hoặc cho tất cả thành viên tham gia cuộc họp (everyone).
x

5. Tính năng Raise Hand (giơ tay phát biểu)

Để sử dụng tính năng Raise Hand, bấm vào nút Participants. Sau đó nhìn sang phần Participants bên tay phải sẽ thấy nút ” Raise Hand” ở cuối thanh cuối cùng.
x

6. Kết thúc buổi học.

Nhấn vào nút “Leave meeting” ở cuối màn hình để kết thúc buổi học.
x