MỘT SỐ GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH TẠI IGEMS

Giáo Viên Bản Ngữ

Gabriel Laur

⭐⭐⭐⭐⭐

Số lớp học: 15 lớp

Thầy là giáo viên người Anh, có bằng Master’s Degree in European Literature. Giọng chuẩn Anh Mỹ, nhiệt tình, sát sao với học viên

Gabriel Laur

⭐⭐⭐⭐⭐

Số lớp học: 15 lớp

Thầy là giáo viên người Anh, có bằng Master’s Degree in European Literature. Giọng chuẩn Anh Mỹ, nhiệt tình, sát sao với học viên

Gabriel Laur

⭐⭐⭐⭐⭐

Số lớp học: 15 lớp

Thầy là giáo viên người Anh, có bằng Master’s Degree in European Literature. Giọng chuẩn Anh Mỹ, nhiệt tình, sát sao với học viên

Gabriel Laur

⭐⭐⭐⭐⭐

Số lớp học: 15 lớp

Thầy là giáo viên người Anh, có bằng Master’s Degree in European Literature. Giọng chuẩn Anh Mỹ, nhiệt tình, sát sao với học viên